• Milalani classroom

Onze missie: het realiseren van voorzieningen en accommodaties voor gehandicapte jeugdigen in Kenia. Stimuleren van een passend onderwijsaanbod en bevorderen van Speciaal Onderwijs. Kennisdeling door uitwisseling en studenten stage te laten lopen.

De doelen willen we bereiken door: het verwerven van gelden en goederen. Samen te werken met organisaties met dezelfde missie. Regelmatig de projecten te laten bezoeken door professionals/vrijwilligers/stagiaires.

In het najaar woonden en werkten drie studentes van Hogeschool Leiden in Makobe: een goede start van het onderwijsproject dat Makobe, Stichting Kwale en Hogeschool Leiden hebben opgezet.

De scholen van St SOL hielpen met raad ( voorbereiding studentes ) en daad (opbrengst kerstactie Weerklank ) hieraan mee.

Een ervaring om nooit meer te vergeten
In het najaar van 2013 vertrokken Liza , Methap  en Aranka , studenten van de Hogeschool Leiden naar Makobe.

Gedurende zes weken hielpen zij op school waar overwegend meervoudig gehandicapten leerlingen zitten. De lector Passend Onderwijs aan de Hogeschool Leiden, onder wiens supervisie de studenten hun stage in Kenia deden, had de school in Makobe gekozen voor een twee jarig onderwijsproject vanwege de goede samenwerking tussen basisschool en speciaal onderwijs in Makobe.

De studenten draaide ter voorbereiding mee op De Thermiek en bezochten ook De Weerklank om zich een beeld te vormen van het type leerlingen dat zij in Kenia zouden treffen. Ook werden zij door collega’s van Stichting SOL die al in Kenia geweest waren geïnformeerd over het speciaal onderwijs in Kenia.

Metab, Liza en Aranka logeerden tijdens hun stageperiode bij de ouders van de directeur. Heel enthousiast en warm worden de studenten ontvangen door team en leerlingen en al snel voelen de studenten zich thuis in hun nieuwe omgeving. Een greep waar zij tijdens hun stage met teamleden hebben gewerkt:
Aanbrengen van dag en weekritme in de lessen, meer taakgericht werken (stappen van Meichenbaum), leren rekenen met Abbacus en honderdvel.

De weken vliegen om. De studenten worden uitgenodigd door de directeur, om gauw weer terug te komen na hun opleiding.
Een betere start van de samenwerking Hogeschool, Makobe en Stichting Speciaal Onderwijs Leiden kunnen we ons niet wensen.

Over ons

Aanvankelijk richtten de activiteiten zich op fondswerving ten behoeve van bouw van lokalen en slaapzalen voor leerlingen met een handicap. Inmiddels is er uitwisseling op vakgebied tussen Nederlandse en Keniaanse leerkrachten. Over de aanleg van groentetuinen bij scholen wordt advies en daadwerkelijke hulp verleend.

Jambo

Welkom op de website van de Stichting Gehandicapten Kwale. In 2003 is de stichting opgericht vanuit het Leidse Speciaal Onderwijs.

Kwale is een district in Kenia dicht tegen de grens van Tanzania. De meest dichtstbijzijnde grote plaats is de havenstad Mombassa.