• Milalani classroom

Onze missie: het realiseren van voorzieningen en accommodaties voor gehandicapte jeugdigen in Kenia. Stimuleren van een passend onderwijsaanbod en bevorderen van Speciaal Onderwijs. Kennisdeling door uitwisseling en studenten stage te laten lopen.

De doelen willen we bereiken door: het verwerven van gelden en goederen. Samen te werken met organisaties met dezelfde missie. Regelmatig de projecten te laten bezoeken door professionals/vrijwilligers/stagiaires.

Projecten in 2011

Unit in MakobeOns belangrijkste sponsordoel in het schooljaar 2010-2011 is realisatie van een accommodatie voor arbeidsvoorbereiding voor gehandicapte jongeren in Makobe.

In Makobe worden praktijklokalen en slaapzalen gebouwd voor leerlingen met een  handicap. Dankzij de praktische vaardigheden die de leerlingen daar leren kunnen zij zich later beter redden.

Makobe - bouw

Makobe is een kleine plaats gelegen vlakbij een natuurreservaat Shimba Hills.

Er is een grote primary school met een kleine unit voor gehandicapte leerlingen. De behoefte aan speciaal onderwijs is groot.  Door de plaatselijke autoriteiten wordt ingeschat dat ruim vijftig jongeren met een handicap verstoken zijn van onderwijs. Gezien de afstanden en de gevaren onderweg zijn niet alleen lokalen maar ook slaapzalen nodig. Leerkrachten en ander personeel zullen worden betaald door de overheid. Voor 2011 staat de bouw voor een praktijklokaal en een keuken en voorraadkamer op programma. De bouwkosten zijn begroot op € 21.168.

Wilde Ganzen steunt het project en zal 70% toevoegen aan de gelden die verzameld worden voor dit project. De looptijd van de acties is van zomer 2010 tot zomer 2011.

Makobe - groentetuin en watervoorziening

Van de ouders van de leerlingen wordt een bijdrage gevraagd voor kost en inwoning. Dit is onvoldoende om de kosten te dekken. Opzet van een groentetuin en een kippenboerderij kan een belangrijke bijdrage betekenen in het voorzien van de dagelijkse levensbehoeften. Ook kunnen leerlingen belangrijke vaardigheden leren. Watervoorziening is nodig voor een goed florerende groentetuin. Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om dit te realiseren

Over dit project 'school gehandicapte kinderen/jongeren, slaapplaats' van  de Wilde Ganzen is meer informatie te vinden op de website van de Wilde Ganzen.

Op de website van de Wilde Ganzen vindt u ook een formulier en kunt u via iDEAL of eenmalige machtiging doneren voor dit project. U kunt het project ook steunen door uw donatie over te maken op rekening 40 000 van Wilde Ganzen onder vermelding van: Websiteproject 2009.0263.

Direct doneren

 

 

 

 

 

 

 

 


Over ons

Aanvankelijk richtten de activiteiten zich op fondswerving ten behoeve van bouw van lokalen en slaapzalen voor leerlingen met een handicap. Inmiddels is er uitwisseling op vakgebied tussen Nederlandse en Keniaanse leerkrachten. Over de aanleg van groentetuinen bij scholen wordt advies en daadwerkelijke hulp verleend.

Jambo

Welkom op de website van de Stichting Gehandicapten Kwale. In 2003 is de stichting opgericht vanuit het Leidse Speciaal Onderwijs.

Kwale is een district in Kenia dicht tegen de grens van Tanzania. De meest dichtstbijzijnde grote plaats is de havenstad Mombassa.