• Milalani classroom

Onze missie: het realiseren van voorzieningen en accommodaties voor gehandicapte jeugdigen in Kenia. Stimuleren van een passend onderwijsaanbod en bevorderen van Speciaal Onderwijs. Kennisdeling door uitwisseling en studenten stage te laten lopen.

De doelen willen we bereiken door: het verwerven van gelden en goederen. Samen te werken met organisaties met dezelfde missie. Regelmatig de projecten te laten bezoeken door professionals/vrijwilligers/stagiaires.

Beste lezer,


2020 is voor ons allemaal een heel bijzonder jaar.Door de pandemie kunnen en doen we niet alles  zoals we gewoon waren te doen.

Watertank

Voor onze stichting betekent dit geen

  • golftoernooi in juni;
  • reis naar Kenia in oktober;
  • Kwale diner in november
  • bridgedrive straks in januari.

Kortom weinig activiteiten.

Wat gebeurt er nog wel?

Eind vorig jaar was het plan ons opknapwerk in de school in Milalani afmaken, maar de bouwprijs was toen nog aan de hoge kant voor ons. Vandaar dat we nog even door gingen met sponsoractiviteiten.
Uiteindelijk zijn we door de Beerstichting (zie: www.bearforhelp.nl) over de laatste financiëledrempel heen geholpen.
Door hun sponsoring hebben we het benodigde kapitaal bij elkaar en hebben we de bouwopdracht gegeven.

Milalani
Even het geheugen opfrissen; Milalani ligt in het district Kwale aan de hoofdweg van Mombasa naar Tanzania. In het dorp ligt een grote basisschoolen aan de overkant van de weg de ‘special unit’.
Onze stichting heeft al vanaf het begin contact met deze school. De eerste lokalen voor de special unit zijn langgeleden door ons gesponsord,
later een open eetzaal/buitenlokaal, de jongensslaapzaal, de buiten toiletten en een aantal watertanks.

Toiletten

Wat nu doen we er nu nog?
De school doet het goed, daardoor komen er meer leerlingen. De meisjesslaapzaal was nog oud en vervallen en te klein geworden.
Die wordt dit jaar opgeknapt, inclusief een inpandig toilet wat hun veiligheid vergroot.
Ook de oude keuken wordt vernieuwd. Door het koken op houtskool stond die ruimte op instorten.
Via onze Nederlandse contactpersoonin Kenia,Yvonne Matiba, hebben we de opdracht opnieuw gegund aan (vaste) aannemer Kimetse.
Een aardig weetje: Yvonne heeft een reisbureau dat zich richt op safari’s in het bijzonder voor mensen met een beperking www.go-africa-safaris.com.
En zij leidt een bijzonder weeshuis in Diani (www.dianichildrensvillage.nl)

Eetzaal

Berichten uit Kenia:
Hi ! Hope you are well, the construction is still going on and is at the finishing stage.
Special unit learner's are still home till January God's willing.
Currently we have grade 4 and 8 in school despite covid 19.
Teachers have started dying in Kenya.
(
appje van hoofd van de school Patrick Chibarawa)

Door Corona loopt de afronding van het werk enige vertraging op. De uitvoerend aannemer is ziek. Ik hoop snel op goede berichten.
Bouwtekening
Komende ActiesKerstmarkt 2020 het Metrum (doel: speeltoestel op ‘plein’ Milalani)

Wedanken iedereen die kleinere en grotere donaties heeft gedaan.

Over ons

Aanvankelijk richtten de activiteiten zich op fondswerving ten behoeve van bouw van lokalen en slaapzalen voor leerlingen met een handicap. Inmiddels is er uitwisseling op vakgebied tussen Nederlandse en Keniaanse leerkrachten. Over de aanleg van groentetuinen bij scholen wordt advies en daadwerkelijke hulp verleend.

Jambo

Welkom op de website van de Stichting Gehandicapten Kwale. In 2003 is de stichting opgericht vanuit het Leidse Speciaal Onderwijs.

Kwale is een district in Kenia dicht tegen de grens van Tanzania. De meest dichtstbijzijnde grote plaats is de havenstad Mombassa.