ANBI goedkeuring

Stichting Gehandicapten Kwale heeft de Anbi goedkeuring ontvangen. 

Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. 

Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI's).

 

Registratie

Stichting Gehandicapten Kwale
- bij de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 8133.53.233
- bij de Kamer van Koophandel onder nummer:28099316
- met postadres: Oude Singel 44 A, 2312 RB Leiden
www.sgkwale.nl

Doelstellingen

Onze missie: het realiseren van voorzieningen en accommodaties voor gehandicapte jeugdigen in Kenia. Stimuleren van een passend onderwijsaanbod en bevorderen van Speciaal Onderwijs. Kennisdeling door uitwisseling en studenten stage te laten lopen.

De doelen willen we bereiken door: het verwerven van gelden en goederen. Samen te werken met organisaties met dezelfde missie. Regelmatig de projecten te laten bezoeken door professionals/vrijwilligers/stagiaires.


Beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan:
Aanvankelijk richtten de activiteiten zich op fondswerving ten behoeve van bouw van lokalen en slaapzalen voor leerlingen met een handicap. Inmiddels is er uitwisseling op vakgebied tussen Nederlandse en Keniaanse leerkrachten. Over de aanleg van groentetuinen bij scholen wordt advies en daadwerkelijke hulp verleend.
Functies en namen van de bestuursleden:

Iepe Roosjen   voorzitter
Piet Klein   penningmeester
Stijnie De Graaf – Helfensteijn   secretaris
Marja Dekker bestuurslid


Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en worden niet beloond. Dit geldt ook voor onze contactpersoon in Kenia, mevr. Yvonne Matiba.