Sponserbord

De stichting stelt als doel:

  • het realiseren van voorzieningen en accommodaties voor gehandicapte jeugdigen in Kenia;
  • stimuleren van een passend onderwijsaanbod;
  • bevorderen van Speciaal Onderwijs.
  • kennisdeling door uitwisseling en studenten stage te laten lopen in Kenia.

De doelen willen we bereiken door:

  • het verwerven van gelden en goederen;
  • samen te werken met organisaties die hetzelfde doel nastreven;
  • tevens proberen we regelmatig de projecten te laten bezoeken door professionals/vrijwilligers.