Wij zijn Patrick en Lidy van Wieringen. We komen uit Noordwijk, waar we een hoveniersbedrijf hebben. Dit bedrijf hebben we in 1983 overgenomen van Patrick’s vader en voortgezet tot op heden.

Sinds 2005 zijn wij betrokken bij de Stichting Gehandicapten Kwale. En wel op het groene gebied, het gebied van de groentetuinen. In Kenia wonen veel kinderen met een handicap of beperking op school, intern. En omdat er dan veel mondjes gevoed moeten worden, is de groentetuin heel belangrijk. Wij proberen om de groentetuin zo optimaal mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de opbrengst per vierkante meter te vergroten. En door de mensen te leren gewassen per jaar te roteren, niet elk jaar hetzelfde gewas op dezelfde plaats telen. Verder is het belangrijk dat er niet alleen groente maar ook fruit in de groentetuin komt. Dit is heel belangrijk voor de variatie in de maaltijden.
Door het werken in de groentetuin te betrekken in het schoolprogramma, kunnen de kinderen leren om in hun eigen onderhoud te voorzien. Voor kinderen met een handicap of beperking is dit heel belangrijk. Zij kunnen zo hun steentje bijdragen in de maatschappij en zijn op deze manier behulpzaam voor hun familie. De school is op deze manier in staat om de kinderen gezond voedsel voor te zetten. De overproduktie van de groentetuin kan op de markt verkocht worden. Zo is er dan weer geld beschikbaar om nieuw zaad en/of plantjes te kopen.

Na al die jaren hebben we nog steeds genoeg te doen in Kenia!

Waar we nu mee aan het werk gaan, is de watervoorziening voor de groentetuinen. We willen proberen om deze voorziening voor elkaar te krijgen. Watertekort is een groot probleem en er is nog heel veel tijd, geld en arbeid nodig om dit op te lossen.