De Korte Vlietschool

"De Korte Vlietschool is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs
voor leerlingen met een verstandelijke beperking.
Naast een verstandelijke beperking hebben veel van onze leerlingen een extra zorgbehoefte."

Website: http://www.kortevlietschool.nl/