De Thermiek

"De Thermiek is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.
Wij zijn gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met lichamelijke en meervoudige beperkingen.
Ook bieden wij passend onderwijs en aanvullende zorg aan leerlingen die langdurig ziek zijn."

Website: http://www.dethermiek.nl/