Praktijkcollege Het Metrum

"Praktijkcollege Het Metrum, uitstroomprofiel arbeid, is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en
gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met lichamelijke en licht verstandelijke beperkingen.
Ook biedt de school passend onderwijs en aanvullende zorg voor leerlingen binnen de categorie langdurig ziek.
De school verzorgt onderwijs aan leerlingen tussen de 12 en 18 jaar."


Website: http://praktijkcollegehetmetrum.nl/